Rekonstrukce bytového jádra - realizaceNyní už můžeme přejít k samotné rekonstrukci. Termíny realizace odpovídají vašemu přání a našim volným kapacitám. Práce probíhají v několika krocích a obecně lze říci, že celá rekonstrukce bytového jádra trvá zhruba deset dní. Tuto dobu však mohou ovlivnit nepředvídatelné okolnosti či změny v rozpočtu, na kterých jsme se během realizace domluvili.

V prvotní fázi rekonstrukce bytového jádra je ještě prostor na drobné změny (například výběr jiného obkladu apod.).

Jak je to s bydlením v průběhu rekonstrukce bytového jádra?

Na dobu rekonstrukce svým zákazníkům doporučujeme aby si zajistili přechodné bydlení, neboť přestavba jádra značně ztěžuje podmínky pro užívání bytu. V nejkrajnějším případě ponecháváme do poslední možné chvíle na místě záchodovou mísu, ale pro zákazníka bude jistě pohodlnější, hygieničtější i bezpečnější, pokud po dobu rekonstrukce jádra zůstane například u příbuzných nebo u známých.

Svůj byt můžete samozřejmě během rekonstrukce pravidelně navštěvovat a sledovat probíhající práce, na to máte plné právo, které nikomu nemůžeme odepřít.

Orientační harmonogram prací

1. den - Nástup na místo rekonstrukce, upřesnění detailů, předání klíčů, demontáž bytového jádra, odnos vybouraného odpadu do kontejneru 2. den - Navezení stavebního materiálu, výstavba bytového jádra z ytongu (5cm/7,5cm/10cm) 3. den - Elektrikářské práce 4. den - Instalatérské práce 5. - 7.den - Zednické a obkladačské práce 8. den - Kompletace sanity, další kompletační instalatérské práce 9. den - Kompletace elektroinstalace 3. den - Závěrečný úklid, předání hotového díla vč. revizních zpráv zákazníkovi

Po dokončení a převzetí díla dodáváme tyto dokumenty:

  • Předávací protokol
  • Zpráva o revizi elektroinstalace na bytové jádro
  • Protokol o zkoušce těsnosti kanalizačních rozvodů
  • Protokol o tlakové zkoušce vodovodních rozvodů
  • Protokol o likvidaci odpadu
  • Prohlášení zhotovitele, že pro stavbu byly použity materiály a technologie v souladu s §156 (183/2006 Sb.)
  • Revizní zpráva plynu